Badania i Eksperymenty, Biznes Kosmiczny, Prawo Podatkowe Kosmiczne, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Prace prowadzone w ramach projektu ESA jako działalność badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Podmioty polskiego sektora kosmicznego coraz częściej decydują się na podjęcie współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. W ramach realizowanych projektów nierzadko prowadzone są prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Nie powinno zatem dziwić, że partnerzy EAK zainteresowani są skorzystaniem z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), uregulowanej m.in. ustawie z dnia… Czytaj dalej Prace prowadzone w ramach projektu ESA jako działalność badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

Reklamy
Umowy Kosmiczne, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! W Monitorze Polski niedawno opublikowano Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel z dnia 12 marca 2018 r. (M. P. 2018, poz. 1019). Porozumienie to jest wynikiem dwustronnej pracy nad wspólnymi inicjatywami w ramach Naziemnego Segmentu… Czytaj dalej Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel

Biznes Kosmiczny, Prawo Podatkowe Kosmiczne

Zastosowanie stawki 0 % VAT w związku z otrzymaniem zaliczki od ESA

 Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Nierzadko osoby zamierzające wziąć udział w przetargu organizowanym przez Europejską Agencje Kosmiczną (ang. European Space Agency) tworzą konsorcjum. Jak wynika z praktyki obrotu, konsorcjantom zdarza się nie uwzględniać (przy ocenie skutków podatkowych własnych działań w ramach konsorcjum) szeroko rozumianych warunków przetargowych, ustanowionych przez tę organizację międzynarodową [1]. W konsekwencji prowadzi… Czytaj dalej Zastosowanie stawki 0 % VAT w związku z otrzymaniem zaliczki od ESA