Badania i Eksperymenty, Biznes Kosmiczny, Prawo Podatkowe Kosmiczne, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Prace prowadzone w ramach projektu ESA jako działalność badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Podmioty polskiego sektora kosmicznego coraz częściej decydują się na podjęcie współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. W ramach realizowanych projektów nierzadko prowadzone są prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Nie powinno zatem dziwić, że partnerzy EAK zainteresowani są skorzystaniem z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), uregulowanej m.in. ustawie z dnia… Czytaj dalej Prace prowadzone w ramach projektu ESA jako działalność badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

Reklamy
Umowy Kosmiczne, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! W Monitorze Polski niedawno opublikowano Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel z dnia 12 marca 2018 r. (M. P. 2018, poz. 1019). Porozumienie to jest wynikiem dwustronnej pracy nad wspólnymi inicjatywami w ramach Naziemnego Segmentu… Czytaj dalej Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel

Biznes Kosmiczny, Prawo Podatkowe Kosmiczne

Zastosowanie stawki 0 % VAT w związku z otrzymaniem zaliczki od ESA

 Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Nierzadko osoby zamierzające wziąć udział w przetargu organizowanym przez Europejską Agencje Kosmiczną (ang. European Space Agency) tworzą konsorcjum. Jak wynika z praktyki obrotu, konsorcjantom zdarza się nie uwzględniać (przy ocenie skutków podatkowych własnych działań w ramach konsorcjum) szeroko rozumianych warunków przetargowych, ustanowionych przez tę organizację międzynarodową [1]. W konsekwencji prowadzi… Czytaj dalej Zastosowanie stawki 0 % VAT w związku z otrzymaniem zaliczki od ESA

Biznes Kosmiczny, Polska Agencja Kosmiczna, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Budżet sektora kosmicznego na 2018 r.

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Dnia 11.1.2018 r. Sejm przyjął ustawę na budżetową na 2018 r. (czeka na podpis Prezydenta). Warto zatem zapoznać się z założeniami finansowymi, dotyczącymi sektora budżetowego. 1. Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA): 20 000 000 zł;  2. Plan finansowy Polskiej… Czytaj dalej Budżet sektora kosmicznego na 2018 r.

Biznes Kosmiczny, Polska Agencja Kosmiczna, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Kamil Muzyka – uwagi do projektu Krajowego Programu Kosmicznego

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Kilka dni temu, na blogu tym zostało opublikowane kompendium z projektu Krajowego Programu Kosmicznego (Projekt Krajowego Programu Kosmicznego – kompendium). Magister Kamil Muzyka przygotował uwagi do tego projektu (zob. poniżej). Projekt Krajowego Programu Kosmicznego powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Kosmicznej. Celem PAK jest budowa odpowiednich kompetencji… Czytaj dalej Kamil Muzyka – uwagi do projektu Krajowego Programu Kosmicznego