Umowy Kosmiczne, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! W Monitorze Polski niedawno opublikowano Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel z dnia 12 marca 2018 r. (M. P. 2018, poz. 1019). Porozumienie to jest wynikiem dwustronnej pracy nad wspólnymi inicjatywami w ramach Naziemnego Segmentu… Czytaj dalej Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel

Reklamy
Biznes Kosmiczny, Prawo Podatkowe Kosmiczne

Zastosowanie na fakturze stawki 0 % VAT w związku z otrzymaniem zaliczki od ESA

 Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Nierzadko osoby zamierzające wziąć udział w przetargu organizowanym przez Europejską Agencje Kosmiczną (European Space Agency - ESA z siedzibą w Paryżu) zawierają umowę konsorcjum. Jak wynika z praktyki obrotu, konsorcjantom zdarza się nie uwzględniać przy ocenie skutków prawnych własnych działań w ramach konsorcjum treści warunków przetargowych, ogólnych warunków… Czytaj dalej Zastosowanie na fakturze stawki 0 % VAT w związku z otrzymaniem zaliczki od ESA

Biznes Kosmiczny, Polska Agencja Kosmiczna, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Budżet sektora kosmicznego na 2018 r.

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Dnia 11.1.2018 r. Sejm przyjął ustawę na budżetową na 2018 r. (czeka na podpis Prezydenta). Warto zatem zapoznać się z założeniami finansowymi, dotyczącymi sektora budżetowego. 1. Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA): 20 000 000 zł;  2. Plan finansowy Polskiej… Czytaj dalej Budżet sektora kosmicznego na 2018 r.

Biznes Kosmiczny, Polska Agencja Kosmiczna, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Kamil Muzyka – uwagi do projektu Krajowego Programu Kosmicznego

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Kilka dni temu, na blogu tym zostało opublikowane kompendium z projektu Krajowego Programu Kosmicznego (Projekt Krajowego Programu Kosmicznego – kompendium). Magister Kamil Muzyka przygotował uwagi do tego projektu (zob. poniżej). Projekt Krajowego Programu Kosmicznego powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Kosmicznej. Celem PAK jest budowa odpowiednich kompetencji… Czytaj dalej Kamil Muzyka – uwagi do projektu Krajowego Programu Kosmicznego

Badania i Eksperymenty, Biznes Kosmiczny, Górnictwo Kosmiczne

Rada ds. Konkurencyjności (COMPET) przyjęła konkluzje dotyczące Strategii kosmicznej dla Europy

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! W dniu 30 maja 2017 r. Rada ds. Konkurencyjności (COMPET)[1] przyjęła konkluzje[2], dotyczące Strategii kosmicznej dla Europy[3]. Wyznaczają one kierunki dalszego rozwoju europejskiego sektora kosmicznego. W konkluzjach szerokiej analizie poddano kwestię prywatnej aktywności w przestrzeni kosmicznej, co cieszy (wprost odniesiono się do problematyki „NewSpace”).  W tym… Czytaj dalej Rada ds. Konkurencyjności (COMPET) przyjęła konkluzje dotyczące Strategii kosmicznej dla Europy