Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego!

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Doczekaliśmy się…. Wczoraj na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/pr…/12300856/katalog/12449052…, dostęp 26.07.2017 r.) opublikowano projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych! Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) zasady wykonywania działalności kosmicznej; 2) zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Poniżej projekt ustawy i uzasadnienie! […]

Czytaj dalej "Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego!"

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IIII

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   IV. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych – cd.  Analiza zgodności dokumentów nie może trwać dłużej niż 60 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie certyfikatu. Jeżeli Sekretarz nie wniesie zastrzeżeń, przyjmuje się, iż wyraził on zgodę na udzielenie certyfikatu. Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest informować Sekretarza m.in. […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IIII"

Polska Agencja Kosmiczna pod lupą NIK

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Niby tylko dwa zdania, a ile treści… „W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, plany finansowe agencji wykonawczych za 2016 r. wykonane zostały prawidłowo, z WYJĄTKIEM planu Polskiej Agencji Kosmicznej. Wykonanie planu tej agencji Najwyższa Izba Kontroli oceniła NEGATYWNIE ze względu na skalę i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości”. Sprawozdanie […]

Czytaj dalej "Polska Agencja Kosmiczna pod lupą NIK"

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. II

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   IV. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych W kontekście ASCFEA, certyfikacją zajmować się będzie Sekretarz ds. Handlu, poprzez Biuro ds. Handlu Kosmicznego. Komentarz: Sekretarz będzie jedynym podmiotem posiadającym prawo do zweryfikowania, czy zamierzone działania w przestrzeni kosmicznej są zgodne ze zobowiązaniami, wynikającymi m.in. z podpisanych i ratyfikowanych przez Stany Zjednoczone […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. II"

„Ustawa o górnictwie kosmicznym” uchwalona!

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Stało się! Dnia 13.07.2017 r., Parlament Wielkiego Księstwa Luksemburga przyjął projekt ustawy „on the exploration and use of space resources„.  Z jej treścią (w języku angielskim) możecie zapoznać się pod poniższym linkiem: http://www.spaceresources.public.lu/…/Luxembourg-is-the-fir…, dostęp 17.07.2017 r. Ustawa wejdzie w życie 1.08.2017 r. Poniżej kluczowa norma prawna… […]

Czytaj dalej "„Ustawa o górnictwie kosmicznym” uchwalona!"