Szkoda kosmiczna i jej naprawienie – opinia do projektu ustawy

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   Uwagi ogólne Prowadzenie działalności kosmicznej obarczone jest wieloma ryzykami, w tym wyrządzenia szkody przez obiekt kosmiczny[1]. Problem ten dostrzeżono wcześniej na szczeblu międzypaństwowym, co skutkowało uregulowaniem tej kwestii w prawie międzynarodowym. Dążąc do realizacji tych norm, odniesiono się do kwestii szkody i jej naprawienia w projekcie ustawy […]

Czytaj dalej "Szkoda kosmiczna i jej naprawienie – opinia do projektu ustawy"

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   Poniżej do ściągnięcia cały komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017! Autor: Kamil Muzyka ASCFEA2017 Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017"

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. V

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! VI. Teledetekcja (pozwolenia dla operatorów umieszczających systemy teledetekcji w obiektach kosmicznych) – cd. Po upłynięciu roku od wejścia w życie ASCFEA, zakazane będzie działanie podmiotu nieposiadającego pozwolenia na prowadzenie działalności teledetekcyjnej, wydanego na podstawie tej ustawy. Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia będzie, jak w przypadku zgody […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. V"

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IV

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! IV. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych – cd.  Wyłączone z wymogu certyfikacji są: – obiekty kosmiczne,  certyfikowane przez inne państwa – sygnatariuszy Traktatu o przestrzeni kosmicznej; – pojazdy wynoszące lub sprowadzające, posiadające odpowiednią zgodę od Departamentu Transportu; – stacje kosmiczne, posiadające licencje od Federalnej Komisji Komunikacyjnej – […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IV"

Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego!

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Doczekaliśmy się…. Wczoraj na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/pr…/12300856/katalog/12449052…, dostęp 26.07.2017 r.) opublikowano projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych! Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) zasady wykonywania działalności kosmicznej; 2) zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Poniżej projekt ustawy i uzasadnienie! […]

Czytaj dalej "Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego!"