Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! W Monitorze Polski niedawno opublikowano Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel z dnia 12 marca 2018 r. (M. P. 2018, poz. 1019). Porozumienie to jest wynikiem dwustronnej pracy nad wspólnymi inicjatywami w ramach Naziemnego Segmentu […]

Czytaj dalej "Porozumienie w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel"

Kilka uwag na temat ubezpieczenia kosmicznego

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! 1. Uwagi ogólne Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze kosmicznym (działalności kosmicznej) obarczone jest licznymi ryzykami. Ryzyka te mogą być całkiem „przyziemne” (np. ryzyko uszkodzenia obiektu kosmicznego w trakcie jego transportu na kosmodrom), mogą być też zupełnie „pozaziemskie” (np. ryzyko uszkodzenia obiektu kosmicznego w wyniku jego zderzenia z […]

Czytaj dalej "Kilka uwag na temat ubezpieczenia kosmicznego"

Forma prawna prowadzenia biznesu w sektorze kosmicznym

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Na dzisiejszym spotkaniu Global Investor Club – Toruń,  członek zarządu SYBILLA TECHNOLOGIES sp. z o.o. – Rafał Pawłaszek, będzie omawiał problematykę modelu rozwojowego i biznesowego MŚP w przemyśle kosmicznym. Antycypując wystąpienie zapowiedzianego prelegenta, Prawo i Kosmos – Prawo  Kosmiczne przedstawia analizę form prawnych prowadzenia biznesu w sektorze […]

Czytaj dalej "Forma prawna prowadzenia biznesu w sektorze kosmicznym"

Ogólne Klauzule i Warunki dla Kontraktów ESA (General Clauses and Conditions for ESA Contracts)

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Europejska Agencja Kosmiczna kojarzy się przede wszystkim z badaniami naukowymi, prowadzonymi dla dobra publicznego. Jest to skojarzenie tylko częściowo trafne. Z Agencją można bowiem „robić biznes” (zob. np. portal przemysłowy ESA). Po przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, wzrosło zainteresowanie polskich pracodawców branżą kosmiczną. Powstał np. Związek Pracodawców […]

Czytaj dalej "Ogólne Klauzule i Warunki dla Kontraktów ESA (General Clauses and Conditions for ESA Contracts)"

Jeszcze o Wielkim Księstwie Luksemburga oraz ispace, Inc.

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Podpisany przez Luksemburg ze spółką ispace, Inc. tzw. protokół ustaleń (memorandum of understanding) świadczy o tym, że Księstwo to jest postrzegane przez przedsiębiorców z sektora kosmicznego za europejskie centrum technologii kosmicznych. Duża w tym zasługa samego Księstwa. Od czasu przyjęcia przez USA H.R.2262 – U.S. Commercial […]

Czytaj dalej "Jeszcze o Wielkim Księstwie Luksemburga oraz ispace, Inc."