Kilka uwag na temat ubezpieczenia kosmicznego

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! 1. Uwagi ogólne Truizmem jest stwierdzenie, że prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze kosmicznym obarczone jest licznymi ryzykami. Ryzyka te mogą być całkiem „przyziemne” (np. ryzyko uszkodzenia obiektu kosmicznego w trakcie jego transportu), mogą być też zupełnie „pozaziemskie” (np. ryzyko uszkodzenia obiektu kosmicznego w wyniku jego zderzenia z […]

Czytaj dalej "Kilka uwag na temat ubezpieczenia kosmicznego"

Odszkodowanie dla Roskosmosu

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Jak donosi Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/…/306209928-Kosmiczna-fuszerka-ukarana.htm…, dostęp 22.06.2017 r.), Państwowe Kosmiczne Naukowo-Produkcyjne Centrum im. Chruniczewa (Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, http://www.khrunichev.ru/main.php?lang=en, dostęp 22.06.2017 r.), które zbudowało wadliwą rakietę nośną Proton-M, zapłaci Roskosmosowi ponad 51 mln dol. (3,2 mld rubli) odszkodowania. Tak orzekł Sąd Arbitrażowy w Moskwie (Арбитражный […]

Czytaj dalej "Odszkodowanie dla Roskosmosu"

Kosmos 954!

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   Polski system prawa współtworzy Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. Warto wiedzieć, że do tej pory postanowienia tego aktu prawnego znalazły zastosowanie w zasadzie tylko raz. W dniu 24 stycznia […]

Czytaj dalej "Kosmos 954!"