Polska Agencja Kosmiczna pod lupą NIK

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Niby tylko dwa zdania, a ile treści… „W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, plany finansowe agencji wykonawczych za 2016 r. wykonane zostały prawidłowo, z WYJĄTKIEM planu Polskiej Agencji Kosmicznej. Wykonanie planu tej agencji Najwyższa Izba Kontroli oceniła NEGATYWNIE ze względu na skalę i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości”. Sprawozdanie […]

Czytaj dalej "Polska Agencja Kosmiczna pod lupą NIK"

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300406, dostęp 13.07.2017 r., opublikowano wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy z 26.09.2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 759 ze zm.), dalej jako: „ustawa o PAK”. W ocenie skutków regulacji wskazano, że proponowane […]

Czytaj dalej "Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej"