Szkoda kosmiczna i jej naprawienie – cz. I.

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! I.Uwagi ogólne Prowadzenie działalności kosmicznej obarczone jest wieloma ryzykami, w tym wyrządzenia szkody przez obiekt kosmiczny[1]. Problem ten dostrzeżono wcześniej na szczeblu międzypaństwowym, co skutkowało uregulowaniem tej kwestii w prawie międzynarodowym. Dążąc do realizacji tych norm, odniesiono się do kwestii szkody i jej naprawienia w projekcie z 10.07.2017 r. […]

Czytaj dalej "Szkoda kosmiczna i jej naprawienie – cz. I."

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   Poniżej do ściągnięcia cały komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017! Autor: Kamil Muzyka ASCFEA2017 Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017"

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. V

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! VI. Teledetekcja (pozwolenia dla operatorów umieszczających systemy teledetekcji w obiektach kosmicznych) – cd. Po upłynięciu roku od wejścia w życie ASCFEA, zakazane będzie działanie podmiotu nieposiadającego pozwolenia na prowadzenie działalności teledetekcyjnej, wydanego na podstawie tej ustawy. Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia będzie, jak w przypadku zgody […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. V"

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. II

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   IV. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych W kontekście ASCFEA, certyfikacją zajmować się będzie Sekretarz ds. Handlu, poprzez Biuro ds. Handlu Kosmicznego. Komentarz: Sekretarz będzie jedynym podmiotem posiadającym prawo do zweryfikowania, czy zamierzone działania w przestrzeni kosmicznej są zgodne ze zobowiązaniami, wynikającymi m.in. z podpisanych i ratyfikowanych przez Stany Zjednoczone […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. II"

„Ustawa o górnictwie kosmicznym” uchwalona!

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Stało się! Dnia 13.07.2017 r., Parlament Wielkiego Księstwa Luksemburga przyjął projekt ustawy „on the exploration and use of space resources„.  Z jej treścią (w języku angielskim) możecie zapoznać się pod poniższym linkiem: http://www.spaceresources.public.lu/…/Luxembourg-is-the-fir…, dostęp 17.07.2017 r. Ustawa wejdzie w życie 1.08.2017 r. Poniżej kluczowa norma prawna… […]

Czytaj dalej "„Ustawa o górnictwie kosmicznym” uchwalona!"