Badania i Eksperymenty, Biznes Kosmiczny, Prawo Podatkowe Kosmiczne, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Prace prowadzone w ramach projektu ESA jako działalność badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Podmioty polskiego sektora kosmicznego coraz częściej decydują się na podjęcie współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. W ramach realizowanych projektów nierzadko prowadzone są prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Nie powinno zatem dziwić, że partnerzy EAK zainteresowani są skorzystaniem z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), uregulowanej m.in. ustawie z dnia… Czytaj dalej Prace prowadzone w ramach projektu ESA jako działalność badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

Reklamy
Polska Agencja Kosmiczna, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Ustawa o zmianie ustawy o PAK – ciąg dalszy

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej z dnia 30 listopada 2018 r. wpłynął do Sejmu 3 grudnia 2018 r. (druk sejmowy nr 3086). Projekt skierowano do I czytania w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Obrony Narodowej.… Czytaj dalej Ustawa o zmianie ustawy o PAK – ciąg dalszy

Biznes Kosmiczny, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Portugalskie prawo kosmiczne

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Dnia 23 stycznia 2019 r. wszedł w życie portugalski dekret z mocą ustawy nr 16/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. (Decreto-Lei n.º 16/2019 de 22 de janeiro (Diário da República, 1.º  série — N.º 15 — 22 de janeiro de 2019)). Określa on zasady podejmowania … Czytaj dalej Portugalskie prawo kosmiczne

Polska Agencja Kosmiczna, Publikacje, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Reprezentacja Polskiej Agencji Kosmicznej po odwołaniu jej Prezesa

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! W najnowszym numerze Palestry (2018, nr 12) ukazała się glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 marca 2018 r., VII Pz 11/18 autorstwa mgra Mariusz T. Kłody. Glosator poddał analizie zasady reprezentacji Polskiej Agencji Kosmicznej po odwołaniu jej Prezesa (zob. poniżej). Problem, który… Czytaj dalej Reprezentacja Polskiej Agencji Kosmicznej po odwołaniu jej Prezesa

Polska Agencja Kosmiczna, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Zniesienie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! W Monitorze Polski opublikowano zarządzenie nr 200 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów (M. P. z 2018 r. poz. 1191). Znosi ono Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce (§ 1… Czytaj dalej Zniesienie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce