Biznes Kosmiczny, Materiały, Polska Agencja Kosmiczna, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Zmiana ustawy o Polskie Agencji Kosmicznej – ciąg dalszy.

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Na stronie internetowej RCL pojawił się nowy projekt ustawy nowelizującej ustawę z 26.9.2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 601 ze zm.). Projekt z 10.11.2017 r. różni się w pewnym zakresie od projektu z 30.6.2017 r. (por. Projekt ustawy o zmianie… Czytaj dalej Zmiana ustawy o Polskie Agencji Kosmicznej – ciąg dalszy.

Reklamy
Biznes Kosmiczny, Prawo Podatkowe Kosmiczne

Zastosowanie stawki 0 % VAT w związku z otrzymaniem zaliczki od ESA

 Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Nierzadko osoby zamierzające wziąć udział w przetargu organizowanym przez Europejską Agencje Kosmiczną (ang. European Space Agency) tworzą konsorcjum. Jak wynika z praktyki obrotu, konsorcjantom zdarza się nie uwzględniać, przy ocenie skutków podatkowych własnych działań w ramach konsorcjum, szeroko rozumianych warunków przetargowych, ustanowionych przez tę organizację międzynarodową z siedzibą… Czytaj dalej Zastosowanie stawki 0 % VAT w związku z otrzymaniem zaliczki od ESA