Ustawa o działalności kosmicznej – ciąg dalszy

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!

1. Uwagi ogólne 

Na stronie internetowej RCL, w zakresie projektu ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, (zob. też Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego!) pojawił się nowy dokument. Mowa o zestawieniu uwag do projektu ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych (dalej jako: „zestawienie uwag”). Jest to rezultat dotychczasowych uzgodnień międzyresortowych.

2. Analiza treści zestawienia uwag

Z zestawienia uwag wynika przede wszystkim to, że pojawi się nowy projekt ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych (dalej jako: „ustawa”). Jego przyszłą treść nakreślają w pewnym zakresie odpowiedzi i wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju:

 • regulacje ustawy nie obejmą lotów suborbitalnych;
 • zniknie podział na „operatora” i „właściciela obiektu kosmicznego” – kolejny projekt ustawy będzie posługiwał się wyłącznie pojęciem „operatora”; to „operator” będzie zatem m.in.: a) zobowiązany do przedstawienia umowy ubezpieczenia obiektu kosmicznego b) „adresatem”zwrotnego roszczenia odszkodowawczego Skarbu Państwa;
 • dookreślone (sprecyzowane) zostaną warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej, w tym wymóg „posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w zakresie działalności kosmicznej;
 • rozszerzony zostanie katalog organów administracji publicznej, z którymi Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej będzie musiał skonsultować się przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej;
 • ograniczona zostanie uznaniowość decyzji w sprawie wydania, zmiany i cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej; MR wyjaśniło, że w ocenie PAK w ciągu najbliższych lat średnio raz na rok zostanie wydana decyzja w sprawie przyznania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej;
 • zezwolenie na wykonywanie działalności kosmicznej obejmie poszczególne lub wszystkie etapy tej działalności (wyniesienie, eksploatację lub sprowadzenie obiektu kosmicznego na Ziemię);
 • zezwolenie na wykonywanie działalności kosmicznej obejmie tylko jeden obiekt kosmiczny;
 • zezwolenie na wykonywanie działalności kosmicznej zostanie wydane na deklarowany czas prowadzenia działalności kosmicznej; w razie potrzeby przedłużenia zezwolenia (przedłużenia działalności kosmicznej) zostanie wydane nowe zezwolenie;
 • w przypadku zmiany operatora zostanie wydane nowe zezwolenie na wykonywanie działalności kosmicznej;
 • Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych zostanie udstępniony w BIP Polskiej Agencji Kosmicznej;
 • wpisany do KROK obiekt kosmiczny nie zostanie (nigdy) z niego wykreślony; w razie potrzeby, zostanie dodana odpowiednia adnotacja (o zmianie statusu obiektu kosmicznego); Ministerstwo Rozwoju wyjaśniło, że do KROK zostaną wpisane obiekty kosmiczne, dla których RP jest państwem wypuszczającym i które nadal znajdują się w przestrzeni kosmicznej; ich wpis nastąpi na podstawie informacji przekazanych Sekretarzowi Generalnemu ONZ przez MSZ;
 • wpis obiektu kosmicznego do KROK nie będzie podlegał opłacie;
 • z definicji legalnej „szkody” znikną pojęcia „zagraniczna osoba fizyczna” i „zagraniczna osoba prawna”;
 • dookreślone (sprecyzowane) zostanie pojęcie „prawa międzynarodowego”, na zasadach którego RP ponosi odpowiedzialność za tzw. szkodę kosmiczną;
 • Skarb Państwa nie będzie miał zwrotnego roszczenia odszkodowawczego do operatora obiektu kosmicznego wykorzystywanego dla celów podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, nauki, badań lub edukacji  nawet, jeżeli „szkoda kosmiczna” powstanie z winy operatora lub w związku z naruszeniem przez niego warunków zezwolenia na wykonywania działalności kosmicznej;
 • w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do odpowiedzialności operatora nie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego (zob. też Szkoda kosmiczna i jej naprawienie – opinia do projektu ustawy);
 • ubezpieczenie obiektu kosmicznego nie będzie konieczne, gdy ich operatorem będzie RP (rozwiązanie wzorowane na prawie austriackim); zob. też Kilka uwag na temat ubezpieczenia kosmicznego;
 • okres ubezpieczenia obiektu kosmicznego obejmie okres, na jaki zostanie wydane zezwolenie; rozporządzenie ministra właściwego ds. instytucji finansowych określi zasady ustalania minimalnej sumy ubezpieczenia;
 • ograniczona zostanie uznaniowość decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obiektu kosmicznego; Ministerstwo Rozwoju wyjaśniło, że obiekty kosmiczne, dla których RP jest państwem wypuszczającym i które nadal znajdują się w przestrzeni kosmicznej wydają się spełniać przesłanki zwolnienia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obiektu kosmicznego;
 • MON będzie podejmował decyzję o zwolnieniu z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obiektu kosmicznego z uwagi na interes bezpieczeństwa państwa;
 • zostanie wprowadzona regulacja, zgodnie z którą do nakładania kar pieniężnych będę miały zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej (tak, jak w prawie lotniczym); kary te będą wyrażone w złotych.

Z pełną treścią zestawienia uwag można zapoznać się tutaj.

Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s