Ustawa o działalności kosmicznej – ciąg dalszy

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! 1. Uwagi ogólne  Na stronie internetowej RCL, w zakresie projektu ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, (zob. też Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego!) pojawił się nowy dokument. Mowa o zestawieniu uwag do projektu ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych (dalej jako: […]

Czytaj dalej "Ustawa o działalności kosmicznej – ciąg dalszy"

Fińska ustawa o działalności kosmicznej

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Uwagi ogólne  Polskie media odnotowały wejście w życie fińskiej ustawy o działalności kosmicznej. Nie podano jednak bliższych szczegółów dotyczących jej treści. Warto zatem uzupełnić tę lukę. Fińska ustawa o działalności kosmicznej (63/2018) może bowiem stanowić cenny „materiał” porównawczy dla polskiego ustawodawcy w kontekście trwających prac legislacyjnych nad […]

Czytaj dalej "Fińska ustawa o działalności kosmicznej"

Zmiana strategii kosmicznej USA

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Pan Andrzej Dąbrowski w najnowszym Biuletynie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2018, nr 22) omawia kwestię zmiany strategii kosmicznej USA. Streszczenie: Autor zaznacza na wstępie, że USA chcą zwiększyć aktywność podmiotów prywatnych w amerykańskim sektorze kosmicznym. Ma to umocnić pozycję Stanów Zjednoczonych jako lidera usług kosmicznych. W […]

Czytaj dalej "Zmiana strategii kosmicznej USA"

Statek kosmiczny jako rzecz ruchoma

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! W ujęciu polskiego prawa cywilnego, rzeczy (przedmioty materialne) dzielą się na rzeczy ruchome i nieruchome (nieruchomości).  Warto zatem zadać pytanie, czy np. statki (pojazdy) kosmiczne lub satelity (m.in. cubesaty) mogą zostać uznane za rzeczy ruchome (rzeczą ruchomą jest np. samochód osobowy). Kwestia ta nabiera aktualności wobec rozwoju […]

Czytaj dalej "Statek kosmiczny jako rzecz ruchoma"

„Kosmiczny” przedmiot działalności (PKD)

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! 1. Uwagi ogólne  Jakiś czas temu pisaliśmy o formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w polskim sektorze kosmicznym (zob. Forma prawna prowadzenia biznesu w sektorze kosmicznym). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dominuje w tym zakresie. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać m.in. przedmiot działalności spółki, czyli to, czym […]

Czytaj dalej "„Kosmiczny” przedmiot działalności (PKD)"