Biznes Kosmiczny, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Szkoda kosmiczna i jej naprawienie – opinia do projektu ustawy o działalności kosmicznej i KROK

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   1. Uwagi ogólne Prowadzenie działalności kosmicznej obarczone jest wieloma ryzykami, w tym wyrządzenia szkody przez obiekt kosmiczny[1]. Problem ten dostrzeżono wcześniej na szczeblu międzypaństwowym, co skutkowało uregulowaniem tej kwestii w prawie międzynarodowym. Dążąc do realizacji tych norm, odniesiono się do kwestii szkody i jej naprawienia w projekcie… Czytaj dalej Szkoda kosmiczna i jej naprawienie – opinia do projektu ustawy o działalności kosmicznej i KROK

Reklamy
Badania i Eksperymenty, Biznes Kosmiczny, Górnictwo Kosmiczne, Materiały, Publikacje, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   Poniżej do ściągnięcia cały komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017. Kamil Muzyka ASCFEA2017 Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie… Czytaj dalej Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017

Biznes Kosmiczny, Górnictwo Kosmiczne, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. V

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! 6. Teledetekcja (pozwolenia dla operatorów umieszczających systemy teledetekcji w obiektach kosmicznych) - cd. Po upłynięciu roku od wejścia w życie ASCFEA, zakazane będzie działanie podmiotu nieposiadającego pozwolenia na prowadzenie działalności teledetekcyjnej, wydanego na podstawie tej ustawy. Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia będzie, jak w przypadku zgody… Czytaj dalej Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. V