Badania i Eksperymenty, Biznes Kosmiczny, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IV

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! 4. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych – cd.  Wyłączone z wymogu certyfikacji są: - obiekty kosmiczne,  certyfikowane przez inne państwa – sygnatariuszy Traktatu o przestrzeni kosmicznej; - pojazdy wynoszące lub sprowadzające, posiadające odpowiednią zgodę od Departamentu Transportu; - stacje kosmiczne, posiadające licencje od Federalnej Komisji Komunikacyjnej -… Czytaj dalej Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IV

Reklamy
Biznes Kosmiczny, Materiały, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) zasady wykonywania działalności kosmicznej; 2) zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Poniżej projekt ustawy i uzasadnienie. dokument300891 dokument300890 Wpis ten nie stanowi opinii… Czytaj dalej Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego

Biznes Kosmiczny, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IIII

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   4. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych - cd.  Analiza zgodności dokumentów nie może trwać dłużej niż 60 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie certyfikatu. Jeżeli Sekretarz nie wniesie zastrzeżeń, przyjmuje się, iż wyraził on zgodę na udzielenie certyfikatu. Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest informować Sekretarza m.in.… Czytaj dalej Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IIII

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna pod lupą NIK

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! "W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, plany finansowe agencji wykonawczych za 2016 r. wykonane zostały prawidłowo, z WYJĄTKIEM planu Polskiej Agencji Kosmicznej. Wykonanie planu tej agencji Najwyższa Izba Kontroli oceniła NEGATYWNIE ze względu na skalę i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości". Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016… Czytaj dalej Polska Agencja Kosmiczna pod lupą NIK

Biznes Kosmiczny, Górnictwo Kosmiczne, Wewnętrzne Prawo Kosmiczne

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. II

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! 4. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych W kontekście ASCFEA, certyfikacją zajmować się będzie Sekretarz ds. Handlu, poprzez Biuro ds. Handlu Kosmicznego. Komentarz: Sekretarz będzie jedynym podmiotem posiadającym prawo do zweryfikowania, czy zamierzone działania w przestrzeni kosmicznej są zgodne ze zobowiązaniami, wynikającymi m.in. z podpisanych i ratyfikowanych przez Stany Zjednoczone traktatów… Czytaj dalej Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. II