Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IV

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! 4. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych – cd.  Wyłączone z wymogu certyfikacji są: – obiekty kosmiczne,  certyfikowane przez inne państwa – sygnatariuszy Traktatu o przestrzeni kosmicznej; – pojazdy wynoszące lub sprowadzające, posiadające odpowiednią zgodę od Departamentu Transportu; – stacje kosmiczne, posiadające licencje od Federalnej Komisji Komunikacyjnej – […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IV"

Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Wczoraj na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych! Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) zasady wykonywania działalności kosmicznej; 2) zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Poniżej projekt ustawy i uzasadnienie! dokument300891 dokument300890   Wpis ten nie […]

Czytaj dalej "Nowy projekt polskiego prawa kosmicznego"

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IIII

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   4. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych – cd.  Analiza zgodności dokumentów nie może trwać dłużej niż 60 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie certyfikatu. Jeżeli Sekretarz nie wniesie zastrzeżeń, przyjmuje się, iż wyraził on zgodę na udzielenie certyfikatu. Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest informować Sekretarza m.in. […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. IIII"

Polska Agencja Kosmiczna pod lupą NIK

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! „W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, plany finansowe agencji wykonawczych za 2016 r. wykonane zostały prawidłowo, z WYJĄTKIEM planu Polskiej Agencji Kosmicznej. Wykonanie planu tej agencji Najwyższa Izba Kontroli oceniła NEGATYWNIE ze względu na skalę i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości”. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 […]

Czytaj dalej "Polska Agencja Kosmiczna pod lupą NIK"

Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. II

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! 4. Certyfikacja operatorów obiektów kosmicznych W kontekście ASCFEA, certyfikacją zajmować się będzie Sekretarz ds. Handlu, poprzez Biuro ds. Handlu Kosmicznego. Komentarz: Sekretarz będzie jedynym podmiotem posiadającym prawo do zweryfikowania, czy zamierzone działania w przestrzeni kosmicznej są zgodne ze zobowiązaniami, wynikającymi m.in. z podpisanych i ratyfikowanych przez Stany Zjednoczone traktatów […]

Czytaj dalej "Komentarz do projektu American Space Commerce Free Enterprise Act of 2017 – cz. II"