Polska Strategia Kosmiczna

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!

Dosłownie przed chwilą w Monitorze Polskim opublikowano uchwałę nr 6 Rady Ministrów z 26.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej (M.P. z 2017 r. poz. 203).

Polska Strategia Kosmiczna została podzielona na cztery części. Poza wprowadzeniem, omówiono kwestie: polskiego sektora kosmicznego (stan obecny i perspektywy rozwoju), celów szczegółowych i kierunków interwencji oraz systemu wdrażania i monitorowania (instytucje i  instrumenty).

Główne powody opracowania Polskiej Strategii Kosmicznej to „dążenie do budowy stabilnej i wydajnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, rozwoju innowacyjnych technologii oraz wspierania współpracy zagranicznej w celu stymulowania wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach w sektorze kosmicznym (s. 4).

W Polskiej Strategii Kosmicznej określono cele strategiczne do 2030 r.  Polski sektor kosmiczny ma być zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty mają wnieść min. 3 % ogólnych obrotów tego rynku (proporcjonalnie do polskiego potencjału gospodarczego). Po drugie, polska administracja publiczna ma wykorzystywać dane satelitarne dla szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe przedsiębiorstwa mają być w stanie w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny na tego typu usługi oraz eksportować je na inne rynki. W końcu, polska gospodarka i instytucje publiczne mają posiadać dostęp do infrastruktury satelitarnej umożliwiającej zaspokojenie ich potrzeb, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności (s. 6).

W oparciu o cele strategiczne,  przedstawiono cele szczegółowe do 2030 r.:

1)     wzrost konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i zwiększenie jego udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego;

2)        rozwój aplikacji satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej;

3)  rozbudowa zdolności w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa z wykorzystaniem technologii kosmicznych i technik satelitarnych;

4)        stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce

5)        budowa kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego.

Koordynację nad wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej powierzono ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Polska Strategia Kosmiczna ma stanowić punkt odniesienia dla prac nad Krajowym Programem Kosmicznym. Strategia oraz Pogram mają umożliwić przedsiębiorcom polskiego sektora kosmicznego przejście z IV na III poziom rozwoju (zob. poniżej).

strategia

W Polskiej Strategii Kosmicznej odniesiono się do zjawiska „New Space” (wzrost aktywności podmiotów prywatnych takich, jak np. SpaceX lub Virgin Galactic w sektorze kosmicznym). „New Space” określono jako szansę dla podmiotów polskiego sektora kosmicznego. Wśród obszarów aktywności wymieniono prywatną eksplorację ciał niebieskich – Księżyca, Marsa, asteroid.

Polska Strategia Kosmiczna to mały krok polskiego ustawodawcy, lecz wielki skok polskiego sektora kosmicznego! Z niecierpliwością czekamy na dalsze działania w tym zakresie!

Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. 

Reklamy

2 uwagi do wpisu “Polska Strategia Kosmiczna

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.