Czy potrzebne są regulacje dotyczące nabycia własności zasobu kosmicznego w prawie polskim?

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! „Czy potrzebne są regulacje dotyczące nabycia własności zasobu kosmicznego w prawie polskim?” Taki tytuł nosi artykuł Pana mgra Mariusza T. Kłody, który w drukowanej wersji ukazał się 18.10.2016 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej, s. D8. Polecamy jego lekturę! Poniżej link do przywołanego artykułu w wersji elektronicznej. http://prawo.gazetaprawna.pl/…/985287,gornictwo-kosmiczne-r…, […]

Czytaj dalej "Czy potrzebne są regulacje dotyczące nabycia własności zasobu kosmicznego w prawie polskim?"

E. Musk chce skolonizować Marsa!

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! E. Musk chce skolonizować Marsa! Fajnie. Istnieją jednak liczne wątpliwości prawne związane z jego planem. Przede wszystkim warto zastanowić się nad tym, jaki status prawny będą mieli pierwsi osadnicy na czerwonej planecie. Z uwagi na brak możliwości zawłaszczenia ciała niebieskiego przez kogokolwiek, wydaje się, że kosmicznych […]

Czytaj dalej "E. Musk chce skolonizować Marsa!"