Kosmos 954!

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo!   Polski system prawa współtworzy Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. Warto wiedzieć, że do tej pory postanowienia tego aktu prawnego znalazły zastosowanie w zasadzie tylko raz. W dniu 24 stycznia […]

Czytaj dalej "Kosmos 954!"