Kosmos 954!

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Polski system prawa współtworzy Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 29.3.1972 r. (Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 154). Normy tego aktu normatywnego zostały zastosowane m.in. w przypadku katastrofy radzieckiego satelity Kosmos 954. W dniu 24 stycznia 1978 r., […]

Czytaj dalej "Kosmos 954!"