Prawo Odszkodowawcze Kosmiczne

Kosmos 954!

Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarło jeszcze żadne prawo! Polski system prawa współtworzy Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z dnia 29 marca 1972 r. (Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 154). Przepisy tego aktu normatywnego znalazły zastosowanie w sprawie katastrofy radzieckiego satelity Kosmos 954. W dniu 24 stycznia… Czytaj dalej Kosmos 954!

Reklamy